Skip links

За проектот

Проектот Насочи.ме-дигитална алатка за кариерно информирање на средношколци има за цел да им обезбеди на средношколците современ и лесно достапен начин да се информираат и запознаат со различни кариерни профили и професии.

Насочи.ме е место каде може да се погледнат различни методи на кариерно советување и насочување кои ќе помогнат да се изградите како квалитетни поединци на пазарот на труд.

Проектот е имплементиран од невладината организација СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации а е реализиран со финансиска поддршка од Град Скопје.

Copyright 2020 Nasoci.me. Сите права задржани.