Skip links

Чувари на човековите права

Опис: Сенада Сали зборува за својот пат, образование и како таа одлучи да стане чувар на правата на маргинализираните социјални групи.

Професија: Адвокат

Личност: Сенада Сали

Сподели на: