Skip links

Новости

Оваа секција е место каде може да се информирате, да прочитате и да дознаете нови работи во врска со различни професии и можни кариерни профили. Ќе се обидеме да ги донесеме сите светски трендови во врска со кариерата, да споделиме интересни методи и алатки за олеснување на учењето и работењето, како и да ви ги доловиме интересните приказни и искуства на професиите со кои ќе се запознаваме во наредниот период.

Дел од содржините се подготвени од наши автори, дел се преземени и дополнети а дел се напишани од страна на гости автори. Во секој случај, новостите ќе ве држат будни и љубопитни за новите или пак ќе ве потсетат на оние старите, подзаборавени но можеби моментално актуелни и профитабилни професии.