Skip links

Каков е работниот ден на еден архитект?

Опис: Архитектите се занимаваат и со креативни, но и со технички работи за изработка на успешни проекти. Македонка има интересни совети за сите идни архитекти!

Професија: Архитект

Личност: Македонка Андева

Сподели на: