Skip links

Батерија инструменти за професионална ориентација – БИПО

Опис: Не знаеш која професија е за тебе? Тестот БИПО ќе ти даде многу реални резултати и ќе те инспирира полесно да одлучиш!

Професија: Психолог

Личност: Ана Попризова

Сподели на: