Skip links

Зошто е важно кариерното советување?

Опис: Кариерното советување е од особена важност! Професорката Ана ужива да ги советува учениците за кариерните прашања.

Професија: Психолог

Личност: Ана Попризова

Сподели на: