Skip links

Tag: средношколци

Колку е лесно да се одбере вистинската професија?

Изборот на вистинската кариерна патека на луѓето е од исклучително значење како за нивната компетентност и исполнителност на пазарот на трудот, така и за чувството на исполнетост и среќа на поединецот во неговиот живот. Врз кариерниот избор на младите, несомнено големо влијание има формалното образованието кое претставува примарно место на