Skip links

Блог

Behind the scene: Како течеше подготовката на видеата?

Во рамки на содржините кои им ги понудивме на средношколците на веб-платформата за кариерно насочување – Насочи.ме се видеата со личности од различни професии. По повеќекратно истражување, се покажа дека најдобриот начин на претставување на повеќето професии е преку интервју со личност од дадената професија,

Колку е лесно да се одбере вистинската професија?

Изборот на вистинската кариерна патека на луѓето е од исклучително значење како за нивната компетентност и исполнителност на пазарот на трудот, така и за чувството на исполнетост и среќа на поединецот во неговиот живот. Врз кариерниот избор на младите, несомнено големо влијание има формалното образованието

Нов начин на размислување за задоволството од професијата: премногу сме пасионирани во врска со зборот „пасија“

Сигурно многу често се среќаваш со фразите „Одбери работа која ја сакаш и нема да мора да работиш ниту еден ден од животот“ или „одбери ја професијата за себе водејќи се од срцето“. Да, многумина ќе речат дека изборот на професија треба да оди „во